Jebsen etterfølger Heyerdahl

Jens P. Heyerdahl utpekte selv Finn Jebsen som sin etterfølger. Jebsen er positiv til å overta som ny konsernsjef i Orkla.