Kredittilsynet tilrår Merita-kjøp av Kreditkassen

MeritaNordbankens kjøp av Kreditkassen vil kunne forsterke konkurransen i det norske bankmarkedet, mener Kredittilsynet.