Ludvigsen møter trålfiskarar

Trålfiskarane er spente på om fiskeriminister Svein Ludvigsen vil lova dei større tilgang til fiske etter deira livsviktige næringsgrunnlag, kolmule.