Flere søkere til Universitetet

Universitetet i Stavanger (UiS) har en økning i antall søkere på 1,4 prosent i år sammenlignet med 2004.