Kraftig vekst i tallet på nye boliger

Den sterke boligveksten fra i fjor fortsetter. I årets to førstemåneder ble det tatt i bruk 433 nye boliger, en økning på 27prosent fra januar og februar i 2003.