Rentebunnen kan være nådd

Prisene stiger mer enn ventet og rentebunnen kan dermed være nådd med dagens rente på 1,75 prosent, tror flere økonomer. Men kronekursen er på vei oppover, og det kan tale for et nytt rentekutt.