Tror på norsk rentekutt

Den europeiske sentralbanken besluttet torsdag å holde renta uendret på 2 prosent. Økonomer tror likevel det kommer et kutt i den norske renta førstkommende torsdag.