"Ufattelig dersom verksted legges ned"

Braathens Tekniske Divisjon på Stavanger lufthavn drives med godøkonomi og høy kompetanse. Nedleggelse vil være meningsløst, menerordfører Håkon Rege i Sola.