Nei til skattelette for nye oljefelt

Olje— og energiminister Einar Steensnæs går langt i å avviseoljeindustriens forslag om redusert særskatt på nye oljefelt.