Aker RGI-sjefen skal lede styret i Aker Kværner

Det ble naturlig nok en av Kjell Inge Røkkes mest betrodde medarbeidere som skal plasseres i formannsstolen i det nye industrikonsernet Aker Kværner.