• Tor Inge Jøssang

- Trelast kan bli 15 prosent dyrere

Knappheten på trelast i Norge og Europa kan føre til sterkt stigende priser, frykter Optimera-sjef Knud Holm. Boligprisene vil likevel ikke stige nevneverdig, mener Trelastindustrien.