• Statoil

Plattformen full av ferskinger

Da utblåsningen fant sted, var Snorre A bemannet av innleide og folk som var helt nye i jobben. Petroleumstilsynet er kritisk.