Oljestudenter står uten jobbtilbud

Ingen i avgangskullet ved petroleumsstudiet på HiS har fått jobb-tilbud. Tidligere ble de headhuntet i hopetall lenge før de var ferdig utdannet.