Aldri brukt mer per elev

Kriserammede norske kommuner bruker mer kroner per elev i grunnskolen enn noen gang før.