Reagerer på bruk av streikeplattform

Leder Terje Nustad i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) erkraftig provosert over at Petroleumstilsynet (Ptil) tillater Essofull produksjon på den streikerammede plattformen Ringhorne.