Omstridt virkemiddel - ikke menneskerettsbrudd

OFS har klaget den norske bruken av tvungen lønnsnemnd inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen, men har ikke fått medhold.