Nopef: - Katastrofe for arbeidsplassene

Nopef-klubbene i Statoil og Hydro avviser sammenslåing.