Vil lage vannkraft uten foss

Statkraft vil produsere strøm fra elvevann som renner ut i fjordene. Potensialet er enormt, og tilsvarer 20 prosent av dagens norske vannkraftproduksjon.