Mangel på folk blir en flaskehals

Den skrikende mangelen på kvalifisert arbeidskraft i helse, skole og privat næringsliv vil bli Kristin Halvorsens største hinder når hun skal ommøblere Bondeviks statsbudsjett.