Statoil på tokt for Shtokman

Statoil deltar på russisk tokt for å skaffe mer data om bunnforholdene mellom Shtokman-feltet og land.