• Jarle Aasland

Økokrim sikter DnB NOR for innsidehandel

Økokrim har tatt ut siktelse mot DnB NOR Bank ASA og to personer ansatt i verdipapirforetaket DnB NOR Markets.