• Jonas Haarr Friestad

Må kutte 40 årsverk

Høyere husleie og lavere annonseinntekter bidrar til at mediehuset må kutte lønnsutgifter.