– Jenter må bli flinkere til å gripe sjansen når den er der