• Odd Pihlstrøm

200 mill. til jærsk vindpark

Vindmølleparken på Høg-Jæren får etter alt å dømme et par hundre millioner kroner i investeringsstøtte fra statlige Enova. Det formelle vedtaket kommer trolig 6. juni.