Finsk selskap shopper i Kristiansand

Det finske konsernet Inspecta har kjøpt kristiansandsselskapet Norsk Kjelkontroll.