De lukkede roms politikk

Alle viktige avgjørelser om hvordan det nye Statoil-Hydro skal bli, tas nå i lukkede rom.