• - Arbeidsmarkedet holder seg stabilt, men ledigheten er fortsatt høy blant polske statsborgere, sier Truls Nordahl, fylkesdirektør hos NAV Rogaland. Jonas Haarr Friestad

Fortsatt lav ledighet i Rogaland

Rogaland blant norske fylker med lavest ledighet, og mens Stavanger og Eigersund har lavest ledighet er Haugesund den byen der flest er uten arbeid.