• Olaug Svarva er sjef for en av de største aksjonærene på Oslo Børs, Folketrygdfondet som eier rundt 4,5 prosent av verdiene på Børsen. - Vårt bidrag på generalforsamlingene blir dermed viktig, sier hun. Roald, Berit/SCANPIX

Stemte imot sjefenes lønnspakke

Folketrygdfondet har i år protestert mot lederlønnspakker i fire selskaper. Det ene selskapet gir opsjoner også til styret.