Går inn for varig vern av matjord

Statens landbruksforvaltning (SLF) foreslår å gi verdifulle matproduksjonsarealer, blant annet på Jæren, varig vern.