- Dette kan gi flere rentekutt

Den kraftige prisveksten i Norge avtar.