Fortsatt lav ledighet i Rogaland

5255 personer er registrert som helt arbeidsledige i Rogaland ved utgangen av august. Dette utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken, og sammen med Oppland fylke har Rogaland lavest ledighet i landet.