• Regionsdirektør i NHO i Rogaland, Hallvard Ween. Anders Minge

- Positivt for norsk eksport

Verdensbank-initiativet kan få positive ringvirkninger for norsk eksportindustri – iallfall på kort sikt.