Utelukker ikke SAS-salg

— Per i dag har vi ikke vi ikke fått inn noe bud på selskapet, men jeg vil ikke spekulere i hva som kan skje i framtiden, sier Brustad.