• - Våre jobber er viktigere enn kvinnenes jobber, mener tre av ti menn. Advokatyrket er ett av mange yrker som fremdeles er mannsdominert. Undersøkelsen gir ingen holdepunkter for at den nevnte holdningen er mer utbredt blant mannlige advokater enn blant mannlige utøvere av andre yrker. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

- Vår jobb er viktigere enn kvinnejobbene

Tre av ti menn mener at jobben deres er viktigere enn kvinnenes jobb. Kun 13 prosent av kvinnene mener at deres jobb er viktigst, ifølge en undersøkelse fra hovedorganisasjonen YS.