• Undervisningen blir moro med Ipad synes Hayley Horan og Federico Melena. Jonas Haarr Friestad

Denne skolen er størst på nettbrett

Den internasjonale skolen i Stavanger var først i Norge med å satse på Ipad i undervisningen på alle trinn. Lesesenteret skal forske på bruk av nettbrett i skolen.