SR-Banks første dag som ASA på børs

Distriktets største sparebank er ikke lenger en vanlig sparebank. Ved åpningen av Oslo Børs mandag var den nye akjsesparebanken på plass og fikk slå i bjellen ved handlestart.

Publisert: Publisert:

Styreleder Kristian Eidesvik i SR-Bank åpnet Oslo Børs mandag morgen. Til høyre for ham børsdirektør Bente Landsnes som står ved siden av SR-Bank-sjef Arne Austreid. (Foto: Sparebank 1 SR-Bank)

Fram til årsskiftet var Sparebank 1 SR-Bank en såkalt egenkapitalbevisbank. Nå er banken blitt til aksjesparebank, og de gamle eierne av bankens egenkapitalbevis blir aksjonærer i Sparebank 1 SR-Bank ASA.

Aksjekapitalen i banken ligger noen skarve millioner under 5 milliarder kroner, og antall aksjer er tett oppunder 200 millioner, hver pålydende 25 kroner.

Stiftelse eier 36 prosent

En egen stiftelse, Sparebankstilfelsen SR-Bank sitter på 36 prosent av aksjene i banken.

Hvert selskap som er notert på Oslo Børs har en såkalt ticker, det vil si et kortnavn på selskapet, som er notert på børsen.

Fram til nyttår seilte SR-Bank under tickeren ROGG. Nå er den nye tickeren det litt mer forståelige SRBANK.

Billigere penger?

Målsettingen med omdanning til aksjesparebank er at SR-Bank håper den nye organsiasjonsformen vil gi lettere tilgang på kapital. Det vil i så fall gi større muligheter for bankens vekst.

Banken har også et håp om at aksjeformen vil gjøre det billigere å hente inn lån i pengemarkedet ute for å finansiere utlån til bankens kunder.

Publisert: