• Hjørdis Kluge Smedvig har høyest inntekt i Rogaland. Kristian Jacobsen

Skattelistene: Formuetoppen i Rogaland

Disse hadde størst formue i Rogaland.