Lite snø kan presse strømprisene ytterligere

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sørøst-Norge er nede i 13,37 prosent. Lite snø i fjellet kan presse strømprisene ytterligere opp.

STRØMKILDE: Vannstanden i mange magasin er veldig lave. Her fra Vatnedalsdammane: Agder Energi sine dammer i Bykle i Setesdal og deres kraftproduksjon.
Publisert: Publisert:

VG har utfordret en av landets fremste krafteksperter, seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om lite snø i fjellet kan gjøre at strømregningen forblir høy selv om vi går inn i vårmåneder hvor prisene tradisjonelt går ned.

– Snømengden i Norge som helhet er noe høyere, men lavere i Sør-Norge enn normalt. På Vestlandet og Sørlandet ser vi også at det er mindre snø enn normalt. Og fyllingsgraden er lavere enn normalt, sier hun.

– Risikerer vi så lite tilsig på grunn av lite snø at de allerede høye strømprisene vedvarer eller blir høyere?

– Det er et godt spørsmål. Vi snakker i NVE ikke om konkrete priser fremover fordi det kan påvirke strømmarkedet og det ønsker vi ikke.

– Påvirker prisen

Men hun bekrefter at mindre snø i Sør-Norge kan gi høyere strømpriser der.

– Ja, tilbud og etterspørsel påvirker prisen. Ser vi på snømengden i SeNorge, er den lavere i Sør-Norge enn normalt. I tillegg har vi lav fyllingsgrad sammenlignet med gjennomsnittet.

Seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hun legger til at snømengden i centimeter på SeNorge ikke nødvendigvis er det samme som ender i magasinene.

– Det vil kunne gi mindre tilsig, men det kan vi ikke si noe sikkert om nå, før vi har mer detaljert kunnskap knyttet til hva som blir tilsiget til magasinene.

– Kan forvente høyere priser

Hun sier mulig høye priser er signalene fra NVE:

Erfaringsvis går strømprisene ned utover våren, men NVE har allerede signalisert at vi risikerer å ikke se det samme bildet i vår.

– NVE-sjef Kjetil Lund har sagt at vi kan forvente høyere priser enn normalt fremover, så lenge gassprisene holder seg høy. Det er det vi kan si om kraftpris fremover, sier hun.

Nede i 13,37 prosent

Utviklingen i fyllingsgrad blir kontinuerlig oppdatert i VG spesialen Strømprisene, for de fem ulike kraftsonene i Norge.

Spesialen viser at fyllingsgraden i kraftsonene Sørøst-Norge (NO1) er nede i 13,37 prosent, som er nær den historiske rekorden på 11,18 prosent.

I Vest-Norge er fyllingsgraden 18,67 prosent, i Sørvest-Norge 25,67, Midt-Norge 31,28 og i Nord-Norge 48,10 prosent.

Se utviklingen det siste året her:

Østenby understreker at situasjonen ikke er så farlig at vi risikerer rasjonering av strøm i Sør-Norge.

– Det er ingen grunn til å bekymre seg over at vi ikke får strøm i stikkontakten; altså det er ingen grunn til å tro at strømsituasjonen er så kritisk at vi står foran rasjonering av strøm.

Hun sier at import kan motvirke mulig økt strømpris som følge av lite snø.

– Sør-Norge har muligheter for import hvis det skulle bli lite vann i magasinene eller lite snøsmelting, blant annet fra Sverige som for tiden har lavere kraftpris enn i Sør-Norge.

– Fornuftig

Hun sier også at import fra Tyskland er aktuelt.

Østenby sier det ikke er unaturlig at Norge har bidratt med kraft til Europa når kraftprisene har vært rekordhøye.

– Vi har vært gjennom en vinter med de historisk høyeste prisene noen gang. Hvis vi hadde produsert mindre, så hadde prisene vært enda høyere. Det er fornuftig å bruke av det man hva når prisene er høye.

Publisert: