Boligen «manglet» ni kvadratmeter – kan få nesten 300.000 i prisavslag

I salgsprospektet sto det at boligen hadde et bruksareal på 65 kvadratmeter. Etter overtagelsen ble det kjent at arealet faktisk var 56 kvadratmeter – noe som kan utløste et prisavslag på flere hundre tusen.

KJØPTE 2-ROMS: En boligeier skaffet seg leilighet i Lillestrøm kommune. Her vises en del av byen, rett ved Nitelva.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

En toroms leilighet i Lillestrøm kommune, oppført i 2004, ble solgt i februar 2019 for 3,14 millioner kroner.

I både salgsprospektet og tilstandsrapporten sto det oppført et bruksareal og et primærrom på 65 kvadratmeter. I tilstandsrapporten ble bruttoarealet oppført til 61 kvadratmeter.

Etter overtagelse viste det seg at boligen slett ikke var så stor som boligkjøperen trodde. Dagen etter overtagelse gikk boligkjøperen til verks med oppmåling, grunnet et malingsprosjekt han ville sette i gang.

En takstmann dobbeltsjekket – og fant ut at boligens bruttoareal var 61 kvadratmeter og primærrommet talte 56. Et avvik på 14 prosent fra salgsprospektet, ifølge nemnda.

Boligkjøperen mente det forelå en mangel og at det ble gitt uriktig størrelse. Det avviste forsikringsselskapet til boligselgeren – som viste til at det kun var en skrivefeil i tilstandsrapporten.

Saken havnet på bordet til Finansklagenemnda, som ga boligkjøperen medhold og mente det rette var et prisavslag på 290.000 kroner, samt forsinkelsesrenter.

Fant rottekadavre etter boligkjøp, men fikk ikke prisavslag

– Ikke vanskelig å måle opp

Takstmannen bemerker at boligen var «ikke komplisert å måle da det er rette vegger og ingen skråvegger», ifølge dokumentet fra nemnda.

Forsikringsselskapet viser til at takstmannen som utarbeidet tilstandsrapporten i forbindelse med salget hadde skrevet feil.

– Det dreier seg om en skrivefeil. Det kommer tydelig frem her at bruttoareal er mindre enn bruksareal og primærareal, heter det i e-posten fra takstmannen.

– Teknisk kalkyle og markedsverdi er satt med utgangspunkt i riktig areal. Kjøpesummen samsvarer med tilsvarende leiligheter og skrivefeilen har selvfølgelig ikke påvirket verdivurderingene, skrev takstmannen.

Hjemmekontor kan gi boligflukt fra storbyene

Kan få prisavslag

Det ble innhentet et estimat fra selskapet Eiendomsverdi, som regner ut en kalkulert verdi av boligen gjennom bruk av data.

Estimatet lå på rett over 3,2 millioner kroner – noe som dessuten var svært nærme en eiendomsmeglers antydning på nøyaktig 3,2 millioner kroner.

Boligkjøperen krevde et prisavslag på opptil drøyt 434.000 kroner.

Noen lignende saker har vært oppe i Finansklagenemnda før, der det har vært praksis å legge til grunn et prisavslag på to tredjedeler av en matematisk beregnet reduksjon i kjøpesummen. Da blir prisavslaget 290.000 kroner, mente kjøperen.

Forsikringsselskapet avviste kravet og anførte blant annet at «andre leiligheter på samme adresse var solgt til en høyere kvadratmeterpris», ifølge dokumentet.

– Når det gjelder vilkåret om innvirkning, er nemnda også enig med sekretariatet i at selskapets dokumentasjon ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjør påstanden om at arealavviket ikke virket inn på avtaleinngåelsen eller budets størrelse, heter det i avgjørelsen fra nemnda.

Forsikringsselskapet har påklaget sekretariatets avgjørelse, heter det i dokumentet fra Finansklagenemnda. Nemndas avgjørelse er rådgivende for partene, og saken kan også bringes inn for domstolene.

Publisert: