Kraftig resultatfall for Sandnes Sparebank

Banken fikk et resultat etter skatt på 32,7 millioner kroner i første kvartal – 23,9 millioner svakere enn samme periode i fjor.

Sandnes Sparebank-direktør Trine Stangeland melder om kraftig resultatfall som følge av koronapandemien.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det går fram av en børsmelding fra Sandnes Sparebank onsdag morgen.

– Jeg er fornøyd med at banken har en solid og god underliggende bankdrift. Vi har stabile kostnader og stabil inntjening fra ordinær drift. Kvartalet er preget av koronapandemien og banken leverer svakere resultat som følge av tapsavsetninger til potensielle og framtidige tap. I tillegg har vi reduserte inntekter som følge av negativ verdiendring på finansielle instrumenter, sier administrerende direktør Trine Stangeland i en pressemelding.

Les mer her.

18 millioner settes av til tap

– Utlånsporteføljen er mer solid enn noen gang, men utfordringene i markedsområdet vårt er betydelige. Banken har lav eksponering mot detaljhandel og oljerelatert virksomhet, men har betydelig eksponering mot eiendomsmarkedet i Rogaland. Eiendomsmarkedet er igjen sensitivt for aktivitetsnivået i regionen. For å møte de utfordringene vi kan stå overfor, setter vi derfor av 18 millioner til framtidige tap, sier finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon i meldingen.

Ifølge meldingen har Sandnes Sparebank hatt god vekst i både bedrifts- og privatmarkedet i siste kvartal.

Dialog med kundene

– Da Norge stengte ned, var vår første prioritet å komme i dialog med så mange kunder som mulig. Det har vært viktig å bistå kundene våre med økonomisk rådgivning og sammen med kundene definere handlingsalternativer. Banken har tilbudt avdragsutsettelser til de som har hatt behov for det, sier Trine Stangeland.

Her er noen av tallene for bankens første kvartal. Første kvartal 2019 i parentes:

Resultat etter skatt: 32,7 (56,5) millioner kroner.

Rentemargin: 1,73 prosent (1,60 prosent).

Rentenetto: 124,1 (108,1) millioner kroner.

Andre driftsinntekter: -4,1 (31,1) millioner kroner.

Driftskostnader: 66,5 (66,7) millioner kroner.

Kostnadsgrad: 55,5 prosent (47,9 prosent).

Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: 20,3 (7,5) millioner kroner.

Egenkapitalavkastning etter skatt: 4,7 prosent (8,2 prosent).

Brutto utlånsvekst: 1,6 prosent (1,6 prosent).

Innskuddsvekst: -1,2 prosent (1,0 prosent).

Publisert: