• Ole André Torjussen risikerer nå å bli anmeldt til Økokrim. Jon Ingemundsen

Bitcoin-Torjussen kan bli politianmeldt

Advokatfirmaet Berngaard mener at Bitcoins Norge ikke hadde grunnlag for å tvangsselge kundenes beholdning av bitcoins. Flere investorer vurderer gruppesøksmål mot Stavanger-selskapet.