• Men det er den svakeste veksten eurolandene har opplevd siden andre kvartal i 2009. Bj�rge, Stein J./Aftenposten

Mager vekst i Europa

Eurosonens økonomier vokser fortsatt, men bare såvidt.