Skoleelever sliter med studielån på videregående

Rundt 9000 elever tar hvert år opp studielån for å gå på videregående, men mange klarer ikke å betale gjelden. Kunnskapsdepartementet er bekymret.