• Trebarnsmoren Agnethe Rasmussen er mest opptatt av kvalitet, og at plaggene skal holde. Eirik Bjørklund

- Vi lever i et absurd forbrukssamfunn

Janne Kristiansen på Minde i Bergen kjøper helst brukte klær til sine barn, men ikke for pengenes skyld.