• YS Arbeidslivsbarometer 2011 viser at ansatte i barnehage og reiseliv trives best på jobb. Colourbox

Barnehageansatte trives best på jobb

Høy utdanning og høy lønn gir misnøye viser tall fra YS Arbeidslivsbarometer.