• Hege Aasbø finner stadig flere produkter som er økologimerket. Ikke alle forbrukere er like bevisste som henne, viser en ny undersøkelse. (Foto: Lars Idar Waage)

Symboler på varer lite kjent

Norske forbrukere kjenner lite til merkeordningene på forbruksvarer, med unntak av Svanemerket. Og de som kjenner betydningen, bruker merkene i liten grad på handlerunden sine.