Kraftig nedgang på de europeiske børsene

Det europeiske børsene gikk kraftig ned rett etter at handelen åpnet torsdag morgen.