• Økokrim holdt onsdag pressekonferanse i anledning påtaleavgjørelse av et straffesakskompleks som gjelder mistanker om bl.a. skattesvik og medvirkning til skattesvik begått av riggselskapet Transocean. FOTO: SCANPIX

Økokrim med milliardtiltale

Økokrim har tiltalt to skatterådgivere og to Houston-selskaper i Transocean-saken. Selskapet etterlignes for 10 milliarder kroner.