• Sandnes Sparebank ender med underskudd i første halvår. Ove Heimsvik

Underskudd for Sandnes Sparebank

Tapsbomber gjør at Sandnes Sparebank ender ut med et underskudd på mellom 55 og 65 millioner kroner for første halvår.