• Jon Ingemundsen

Langtidssyke må skrive timelister

Fra 1. mars må 90.000 flere syke levere timelister hver 14. dag. Samtidig slås tre trygder sammen til en: arbeids-avklaringspenger.